Δωρεάν συγγράμματα

 

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΣΚΥΤΑΛΗ με την εγγραφή του μαθητή στο τμήμα Γυμνασίου Λυκείου , προσφέρει δωρεάν τα συγγράμματα των μαθημάτων παρακολούθησης.

Τα εκπαιδευτικά συγγράμματα του Οργανισμού ΣΚΥΤΑΛΗ καλύπτουν πλήρως και κατανοητά την ύλη κάθε μαθήματος για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου και ανανεώνονται κάθε χρόνο ώστε να προσαρμόζονται στις συνεχείς αλλαγές και να πετυχαίνουν ακόμα καλύτερη κάλυψη των πιθανών θεμάτων εξετάσεων σε σχολικό και πανελλαδικό επίπεδο. Έτσι ο μαθητής αποκτά έναν σημαντικό σύμμαχό στην μελέτη του και ο γονιός δεν επιβαρύνεται με το μεγάλο κόστος των εξωσχολικών βοηθημάτων.